Gespe'gewa'gi - The Last Land

TA’N TELO’LTIMG UGJIT PLAMUWEI

Jill, Ricky aq Oakley na ugjigsu’ltijig gwilmi’tij ta’n usgewaqan aq Mi’gmewi’suti tellugweg sapa’tun ula gm’tginu.

Jill aq Ricky mnawa’tijig suel te’siegsitpu’g aq gismewlia’gwej ta’n tujiw plamuwei usgaqan pemiaq. Gitg pema’tu’tij ta’n i’tliws’timg’pneg ugjit me’ pile’smul wejgwigwenitl: Jill ugwisl Oakleyal. Ap igtig pemapegsig na nemitu’g ta’n teliugjo’tasg ugjit Mi’gmewi’suti me siawa’s’gtn aq siawie’was’gtn, muta ‘s’tge’ plamue’gaqan pemigs’ga’s’g’p aq nige’ pemiapaja’s’g.