Gespe'gewa'gi - The Last Land

TEGWIAQ’SITEWEI USGAQAN

Stephen aq ta’n mawlugutijig ugtuluaq GC Macdonald mnawita’jig ugmuljin te’suguna’q getantu’tij puwelpituiptlnaqan engaqann tegwiaq’sitewe’g.

Majulgwalugw Steven Clement aq uglugowinu’g ugtuluwow tegwiaq’stewei mnawita’jig 8-9 i’ te’suguna’q wesg’tijig na mta’n St. Lawrence. Nemitu’g ta’n tela’s’g goqwei wen telippitqatg apaqtug weja’tegemg Penatgewigu’s glapis Gep’tgewigu’s, aq ta’n pilue’g mimajuinu’g amujpana telmawluguti’tij. Pegitqatmu’tijig apaqtug ta’n getu’tlimtu’na’q, jijuaqa ginita’mg melglugutimg aq jijuaqa pas’g etlsiwiem’g. Mueimu’tnigwi wen ugjigsu’g aq witapaq, pas’g ‘mta’n tegeaq’site’gw, gloqontiejg aq ta’nig mawlugutioqig.