Gespe'gewa'gi - The Last Land

Pemapegsigl

ESGMATM’G GA’SGWIGTN

Siggw iga’q aq Listugujewaq nenaqite’tmi’tij ugjit usgaqan siggwgewei ap maja’s’gtn.

ME’GA’SUATM’G NA MNJINEGEJUWEI USGAQAN MAJA’S’G (wasteweie’jg)

Gi’s te’suguna’q esgmajig na Rodney aq Pie’l ugtuluwal nugu’ gisgategl ugjit me’ga’suatm’g na 2019ewei usgaqan.

Nige’ Siggewigu’s 11 te’sugunit, Migwite’tm, ula na’gweg na migwite’tmu’g na wetqolugsi’gweg 1981eg, na telia’q ‘ms’t goqwei sa’se’wa’s’g’p Listugujg.

APAITA’M SIPUG MAJULGAWALG’T PAM

Listugujg na Plamu ne’gaw tleiawit ta’n telo’ltimg Mi’gmewigtug, Pam attigna’sit ta’n telugwej angweiwajig Plamu’g.

MNJINEGEJUWEI WETA’QALTULTIMG

Blayze gisita’sit ijga’papuaqana’tun nmjinigejuwei usgaqan, aq Walter amujpa ango’tg ugtul muta pusgisuisga’s’g.

TA’N TELO’LTIMG UGJIT PLAMUWEI

Jill, Ricky aq Oakley na ugjigsu’ltijig gwilmi’tij ta’n usgewaqan aq Mi’gmewi’suti tellugweg sapa’tun ula gm’tginu.

NUJI ANGO’TAQATIJIG (usgaqanigtug)

Ta’n nujiango’taqatijig sgmawenua’tu’tij sipu aq niganite’tmi’tij apoqonmatmnew.

JAGEJUWEI & MNIJEGEJUWEI USGAQAN – JOSH (gunteweie’jg)

Josh to’q gisita’sit ugjit apajapsnmn ugtlogowaqanm, gaptnewuti muta entoqop muta amujpa nige’ tellugwet ‘s’tge pas’g lugowinuj.

KEDGWICK A’LUTASULTIJIG

Gasgiptlnaqann Km pi’tawg weja’tegemg Listugujg, a’lutasultijig weltesgua’tijig sma’gnisg ta’n najiatlasmultijig Kedgwick Lodge.

LITA AQ NA MAWIO’ME’G WITAPAQ

Usgaqan ijga’ naqa’s’g ugjit miawnipg, gatu Lita aq na ta’n mawlugutijig ugjit Mawio’mi ginita’jig gigpesaq gisna welateg.

TEGWIAQ’SITEWEI USGAQAN

Stephen aq ta’n mawlugutijig ugtuluaq GC Macdonald mnawita’jig ugmuljin te’suguna’q getantu’tij puwelpituiptlnaqan engaqann tegwiaq’sitewe’g.

UGWISIT AQ UJIT MNJEGEJUIJIG

Ugwisit aq ujjit toqinmjinegejue’gejig Albert aq Chris amujpa milintawa’qa’tegejig ugjit gaqa’tunew ugna’gwegmuow samqwanigtug.

TOQWA’QEWEI JAGEJUE’GAQAN

Mu welte’tmi’tigw G’pno’lewe’g usgaqan nujo’tmi’tij gatu Listugujewaq pojijagejue’ga’tijig, elapultijig enmigne’g ugjit me’ alsumsultinew aq ‘ntuisgewei nme’juaqan ula’s’gtn.