Gespe'gewa'gi - The Last Land

Gespegewagi: Ugtejgewei maqamigew. Tapuewei tan telipug na gis metlasisgaqal aq tes newte weji’tas’g na nesisgaqal minitl telip’gijiag ugjit ula migmewag mlgitoltijig aq gisoltigjig mimajuinug ula Gesgepewagig tanig mimajunsitij gigjiw samqwan’nl. Ula tanig teloltijig elalugsigwig samqwanigtug getanatijig jagejl, nmjinigej satasiw, tuna, alanj, gataw, aq maq megnmiti’tl jugulsil. Lpa na wijei wejigutigw tan weltasuagtmug ugtl’gowaqan nual aq jijuaqa mu gejiawjig – jijuaqa nsanoqonig ula etl’lugutitij. Pana gegnoweg ginu, na geginamasultigw tan aglasiewei mimajuaqan aq pa wijei nnuei’ei weltesgatigl tan tujiiw eginamasin tan teli angotmug aq nujutmugl nmejuei’el nujotaqann. Aq pa na wijei wejatueg tan tel’lugweg ula nmejuei’el tan telaptas’g ugjit nnug tan tel’lugutijig aq tan tatuji nigweg l’gowaqan aq tan tel mimajultimg mena apoqonmat’tew ula nnuegatil. 

Ula Wesgo’tmegl

Gespe'gewa'gi

Gespe’gewa’gi na ‘lluignegewei mawims’gi’g aqq mawgnegg oqwatnug eteg ula ‘nmaqamigewminen: ne’sisgl etegl ‘nnue’gati’l, Listuguj, Gesgapegiaq aqq Gespe’g.

Mittugwate’n Ta’n Eimu’tieg