Gespe'gewa'gi - The Last Land

ME’GA’SUATM’G NA MNJINEGEJUWEI USGAQAN MAJA’S’G (wasteweie’jg)

Gi’s te’suguna’q esgmajig na Rodney aq Pie’l ugtuluwal nugu’ gisgategl ugjit me’ga’suatm’g na 2019ewei usgaqan.

Amgwes mnawa’tigl aq majugwatmu’gl tapu’gl nmjinigejue’l ‘mtull wesgala’tijig nmjinigejg wejtepta’tijig na ta’n te’s’nijig ignmujig usgalanew. Rodney wejiet apiws’get aq mu goqwei amsala’s’gtnug aq waju’aq ugtul, gatu Pie’l sewisga’s’g ugtul aq wesgowa’sit nesuguna’q elugwatg ugtul aq mu goqwei pegisitug ‘ntuisgetun.