Gespe'gewa'gi - The Last Land

Pemapegsigl

ESGMATM’G GA’SGWIGTN

Telpita’qal gesigl na Listugujewaq welta’suatmi’tij ta’n tujiw siggw iga’q aq usgaqan ugjit 2019ewei, gatu amujpana esgmatmi’tij ga’qasgwit’n aq punigju’sgt’n. Ula ta’n teliaq na telimugsi’gw na mimajuinu’gw, maqamigew aq ta’n ne’gaw telapegsig usgewaqan, matnagemgeg ugjit ‘tplutaqanigtug na panta’toqop awti ugjit alsulsumtimg aq elg netuisgemgewei usgewaqan.

ME’GA’SUATM’G NA MNJINEGEJUWEI USGAQAN MAJA’S’G (wasteweie’jg)

Amgwes mnawa’tigl aq majugwatmu’gl tapu’gl nmjinigejue’l ‘mtull wesgala’tijig nmjinigejg wejtepta’tijig na ta’n te’s’nijig ignmujig usgalanew. Rodney wejiet apiws’get aq mu goqwei amsala’s’gtnug aq waju’aq ugtul, gatu Pie’l sewisga’s’g ugtul aq wesgowa’sit nesuguna’q elugwatg ugtul aq mu goqwei pegisitug ‘ntuisgetun.

MIGWITE’TM: MIGWITE’TMEG 1981eg

Ta’n telnmitmg: Migwite’tm na ugjit ‘ms’t wen migwite’tmn ta’n tujiw 1981eg wetqolugsi’gweg. Teliaqap miawe’g ge’s plamue’gaqan pemapegsig aq usgewinu’g ginita’jig sipuigtug wesg’tijig. Gisigu’g ‘st’ge’ Matle’n aq Gordon na telimugsieg ta’n telo’timg’p gesgmnaq wetqolugsi’wgweg aq ta’n telo’ltimg’p na gistlia’q ula Listugujg.

APAITA’M SIPUG MAJULGAWALG’T PAM

Alulgwalugw Pam Isaac maw ni’laje’g wen ula Listugujg aq gi’s ne’gaw ango’gt na nme’juaqan ta’n poqjie’was’g’p tet. Pam telimugsi’gw ta’n tes’g goqwei e’was’g ugjit westau’lugsin Plamu aq ta’n telgeligatas’gl sipu’l aq ta’n na plamu gneg se’g ala’sit gatu ‘s’tge’ negm apjiw apaja’sit ula sipu Restigouche.

MNJINEGEJUWEI WETA’QALTULTIMG

Gi’s nugu’ a’qataig gaqaiaq na usgaqan aq Blayze wejo’tg papuaqana’tun ta’n telluguti’tij, ugjit ta’n wen me’ ‘mgntew gelu’lg etliws’timg. Gatu ala amgwesewei gaptnewit Walter Jacques na mawiewle’jg ugtul aq na pusgisuistesg aq mu wellugwenug. Metua’tegeg ugjit gitg – na geligatasijig put’paq neiita’jig ta’n etliws’ti’tij aq ejiglgujig usgewinu’g aq amuj pana megnmi’titl ugloqte’gnmual aq na’te’l puniws’tijig muta puna’tas’g etug usgaqan.

TA’N TELO’LTIMG UGJIT PLAMUWEI

Jill aq Ricky mnawa’tijig suel te’siegsitpu’g aq gismewlia’gwej ta’n tujiw plamuwei usgaqan pemiaq. Gitg pema’tu’tij ta’n i’tliws’timg’pneg ugjit me’ pile’smul wejgwigwenitl: Jill ugwisl Oakleyal. Ap igtig pemapegsig na nemitu’g ta’n teliugjo’tasg ugjit Mi’gmewi’suti me siawa’s’gtn aq siawie’was’gtn, muta ‘s’tge’ plamue’gaqan pemigs’ga’s’g’p aq nige’ pemiapaja’s’g.

NUJI ANGO’TAQATIJIG (usgaqanigtug)

Ula nige’ pemape’gsig weltesgugig Listugujewe’g Nujiango’taqatijig sgmawenua’tu’tij sipu aq Poqtapei Welp’teg, ‘s’tge’ e’pit aq ugtusl toqwe’gig June aq Ashley, sma’gnis Don Leo aq niganpuguwit Sonny. Gisgug, samqwan ewipg gatu ‘s’tge’ gisigu Pie’l Metallic telimugsieg, mu na ne’gaw telianug na. weja’tegmeg pesgewe’l metewetegl aq matntultimgeg gpno’lewe’g gast’plaq, pegijintultimg’p we’gaw ginenewe’g gast’plaq aq nujiango’taqatijig poqjie’ugeg.

JAGEJUWEI & MNIJEGEJUWEI USGAQAN – JOSH (gunteweie’jg)

Gaptn Timmy Wysote ugtulg, i’ Gaptnewip Joshua Barnaby nige’ lugowinujuit aq melgllugwet. Gisintoq ugtlugowaqan ugjit Gaptnewuti muta natgoqwei amsala’toqop ‘tpulutaqanigtug, gatu gisita’sit melgllugwet nige’ ugjit apajimsnmn Gaptnewuti. Gatu apaitamg um’tgiwaq weltesgugig mimajuinu’g ta’n waqamnmi’tij utan aq nujo’tmi’tij mesgi’g iga’taqan, e’was’g suliewei ta’n wejiaq usgaqanigtug.

KEDGWICK A’LUTASULTIJIG

Herbie na wettaqaiet pugwelniji a’lutasultinigij ‘Nnu’g (133 te’sipunqeg) ula Matawamgijuig Wiguom, ta’n na milesultijig aq welnenujig wejguita’jig aq wesg’tijig piamiw gasgiptlnaqan te’sipunqeg. Nige’ Herbie weltesguajig sma’gnisg ta’n amgwesewei peita’lijig. Usgaqan na me’ gegwe’g nige’ je mu amgwes. Listuguj sipu me’ i’pugwelg’pnaq plamuaq, gatu nige’ mu telpugwelug. Nmitesnug na ta’n tellugutijig nujiapoqonmua’titl plamu’l Listugujg tla’taqatitaq ugjit me’pugwelienew plamu’g ta’n pi’tawita’jig nige’ weja’tegemg.

LITA AQ NA MAWIO’ME’G WITAPAQ

Gi’s nige’ miawnipg, nmjinigejgj, jagejg aq plame’gemg usgaqan gaqaiaq, gatu nmjinigejg (gunteweie’jg) ma ‘pije’tnug ‘pqotapegsitew aq na ta’n getana’titl tegiaqasinitl aq pas’g negmow apaqtug alta’taq. Mawglul nige’ pema’tm’g Mawio’mi. Majulwalugw Mawio’mi nujo’tg Lita Isaac, aq ta’n mawlugutijig ula gespiaqantie’uti telapegsig, ijga’ miligisg’g aq pilei apoqonmati neias’g. Aq elg angamugig teluguti’tij usgewinu’g gi’s musga’lug’pnig igtigl pemapegsigl.

TEGWIAQ’SITEWEI USGAQAN

Majulgwalugw Steven Clement aq uglugowinu’g ugtuluwow tegwiaq’stewei mnawita’jig 8-9 i’ te’suguna’q wesg’tijig na mta’n St. Lawrence. Nemitu’g ta’n tela’s’g goqwei wen telippitqatg apaqtug weja’tegemg Penatgewigu’s glapis Gep’tgewigu’s, aq ta’n pilue’g mimajuinu’g amujpana telmawluguti’tij. Pegitqatmu’tijig apaqtug ta’n getu’tlimtu’na’q, jijuaqa ginita’mg melglugutimg aq jijuaqa pas’g etlsiwiem’g. Mueimu’tnigwi wen ugjigsu’g aq witapaq, pas’g ‘mta’n tegeaq’site’gw, gloqontiejg aq ta’nig mawlugutioqig.

UGWISIT AQ UJIT MNJEGEJUIJIG

Ugwisit aq Ujjit Albert aq Chris mnawa’tijig miawnipg aq najiws’jejig. Weliewipg ula na’gweg aq teliangamgug ‘s’tge’ ta’n pas’g tegen na’gweg apaqtug, najiniw ugtuluow poqjiamsala’s’g. Amujpana apoqonmatijig, aq milintawa’qa’tegejig we’gaw gisiawiwsenew. Albert na amgwesewa’t’p ta’n jagejue’gaqanigtug poqjintuwisgep ula Listuguj migguite’g ta’n tujiw amwes usgaqan poqjia’q, ta’n telimtue’g’p negm aq witapaq wetsaputita’pnig ugjit peita’new ta’n eimu’tijig gisgug.

TOQWA’QEWEI JAGEJUE’GAQAN

Marcus na maw maljewe’j Gaptn na Listugujewe’l mawe’gl tplu’gul. Gi’s nige’ nujo’tg usgaqanei ‘mtul 10 te’sipunqeg nige’ aq maw sa’q tellugwet aq pas’g 23 te’sipuna’t. majulgwalulgwig nige’ muta wesg’tijig ugjit Gm’tginu ula toqwa’q. Gatu muwelte’tas’gtnug muta Listuguj mawa’toq ‘ntuisgewei usgaqan aq na G’pno’ewe’g usgaqan nujo’tmi’tij mu welte’tmi’tigw. Gatu na Pam aq na mawlugutinijig ginita’jig aq wisugwala’tijig jagejg aq muntia’la’tijig ugjit ignmuanew ta’n te’sinitl Gisigu’l ula Listugujg.